Celoroční činnost

Environmentální výchovou a osvětou se naše Středisko volného času nezabývá pouze u příležitosti Dne Země, ale zájemcům nabízí mnoho zajímavých činností a možností po celý rok. Cílem těchto aktivit je seznámit zejména školní děti a mládež s problematikou negativních vlivů člověka na krajinu a zvýšit zájem veřejnosti o životní prostředí.