Adaptační pobyty v přírodě

ADAPTAČNÍ KURZY


- jsou jedním z alternativních přístupů k poznání, stmelení a nebo posílení kolektivu. Naše kurzy realizujeme podle osvědčených metod zážitkové pedagogiky, ve kterých je důležitou součástí kurzu kromě získaných zážitků také předání zpětné vazby účastníkům kurzu.

Námi pořádané adaptační kurzy jsou určeny pro nově nastupující ročníky středních škol,  žáky nově složených nebo pozměněných tříd základních škol a nově se tvořící kolektivy. Při jejich přípravě a realizaci klademe velký důraz na splnění zadaných cílů, vytvoření  vstřícné, přátelské, tým tvořící atmosféry a bezpečnost.
Programové zajištění adaptačního kurzu je postaveno na zážitkovém vzdělávání a je zaměřeno na podporu a rozvoj týmových, ale i individuálních dovedností

Adaptační kurzy jsou  výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit, popřípadě posílit kolektiv. Programy jsou zacíleny na vzájemné poznání žáků mezi sebou, ale také na vytvoření nových vazeb mezi žáky/studenty a jejich novými učiteli. Je mnohem snadnější a příjemnější poznat nové kamarády v přírodě, při hře, než se s nimi seznamovat v lavicích. Dá se říci, že v novém prostředí jsou karty  nově rozdány.  

   

 Cíle programů:

  • Vzájemné poznání mezi žáky a třídním učitelem zábavnou formou pomocí her, které napomáhají nalézt své místo ve skupině a vytvořit sociální vazby
  • Navodit atmosféru tvůrčí spolupráce, tolerance a vzájemné úcty ve skupině, ale i mimo ni
  • Poznat sebe sama, podpořit individualitu jedince
  • Reflexe - systematizuje zkušenost a zážitek, zapojuje je mezi stávající zkušenosti a tím obohacuje naše prožívání a jednání do budoucna

 

Cílové skupiny:

  • základní školy                                                                     
  • střední školy

 

Více informací na stránkách:  Dokaž si dokaž to.

 

Adaptační pobyty v přírodě

/album/adaptacni-pobyty-v-prirode/a1253021566-jpg/ /album/adaptacni-pobyty-v-prirode/a1253021908-jpg/ /album/adaptacni-pobyty-v-prirode/a1253023479-jpg/ /album/adaptacni-pobyty-v-prirode/a1256129979-jpg/ /album/adaptacni-pobyty-v-prirode/a1274900017-jpg/ /album/adaptacni-pobyty-v-prirode/a1274900093-jpg/