Ekoateliéry a Ekodílny

Program zaměřený na práci s recyklovaným a přírodním a netradičním materiálem. Děti se nenásilnou a zábavnou formou seznámí se základními ekologickými principy a pomoci netradičních výtvarných technik, her a programů si budou prohlubovat smyslové a podprahové vnímání přírodních prvků kolem sebe. Děti pracují s přírodním materiálem, což umožňuje dítěti přirozený svět a rozvíjet své smysly. Pro tento rok nabízíme kolektivní i samostatné ekodílny na téma „Volání divočiny“ a jako každý rok „Vytvoř logo Dne Země v Ostravě“

Ekoateliéry a ekodílny