Nabídka pro první a druhý stupeň základních škol

Leták jednotlivého výukového programu zobrazíte kliknutím na nadpis.

Les ve škole, škola v lese

Cíl programu - představit lesní ekosystém a jeho rovnováhu, vegetační stupně, lesní patra, potravní řetězce, funkce lesa v krajině, druhy lesa a vliv člověka a lesního hospodářství. Délka programu – 2 hodiny

 

My jsme Valaši

Cíl programu - vliv člověka a hospodářství na krajinu, charakteristické znaky valašské krajiny, salašnictví, pastevectví, ekologické hospodářství, ekosystémy Valašska, CHKO Beskydy, chráněné druhy. Délka programu – 3 hodiny

 

Stromy, keře, bylinky

Cíl programu – rostlinná patra, společenstva rozmanitých biotopů, chráněné druhy, léčivé, užitkové i invazní druhy v rostlinné říši, symbolika stromů, rostlinné rekordy a kuriozity. Délka programu – 2 hodiny

 

Lidé a zvířata, aneb jak se nám tu spolu žije?

Cíl programu – soužití lidí a zvířat, ochrana zvířat, domestikace, hospodářské a jiné využití zvířat, faktory ohrožující faunu ze strany člověka a civilizace, mytologie a symbolika zvířat, etologie. Délka programu – 2 hodiny