Nabídka pro druhý stupeň základních škol

Tyto výpravy probíhají v kombinaci s terénní výpravou nebo samostatně jako terénní výprava s výkladem přímo v přírodě a probíhají ve spolupráci s Ekocentrem ČSOP Ostrava. Odborným garantem těchto programů je Jan Mayer. Leták jednotlivého výukového programu zobrazíte kliknutím na nadpis.

 

Pojďme na to od lesa

Cíl programu - představit trvale udržitelné hospodaření v lese, funkce lesa, lesní ekosystém a jeho rovnováhu, ohrožení lesní biodiverzity. Délka programu – 3-4 hodiny (terénní výprava- Rezavka)

 

Poznávat a chránit – CHKO kolem nás

Cíl programu – CHKO Beskydy, CHKO Jeseníky a CHKO Poodří, zonace a rozdělení CHKO, zvláště chráněná území, chráněné druhy a základní charakteristika těchto CHKO, ochrana přírody (terénní výprava Rezavka, Poodří). Délka programu – 3-4 hodiny

 

Putování s kapkou vody

Cíl programu – vodní bilance, vodní skupenství, funkce vody v krajině i její význam pro organismy, ochrana vod a vodních zdrojů, vodní ekosystémy a biodiverzita vodního prostředí (terénní výprava Polanecké rybníky, Polanecká niva). Délka programu – 2-3 hodiny

 

Programy výchovné s možností realizace konkrétní činnosti v přírodě

V rámci spolupráce s ČSOP Ostrava je možno realizovat program v přírodní krajině a zapojit děti do konkrétní úpravy prostředí (př. vytrhávání  přemnožené Netykavky). V každé  vhodné části ročního období je možno program realizovat (vše vždy po domluvě na konkrétní dobu).