Nabídka pro mateřské školy a první stupeň základních škol

Leták jednotlivého výukového programu zobrazíte kliknutím na nadpis.

Hrajeme si s odpady

Cíl programu – zásady a principy třídění a recyklace odpadu, odpadové hospodářství, kreativní eko-dílna s odpadovým materiálem. Délka programu – 2 hodiny

 

Lesní čarování

Cíl programu – představit dětem lesní ekosystém, druhy lesa, faunu, floru, funkce lesa v krajině. Pohádkové i dobrodružné putování s lesními skřítky. Délka programu – 2 hodiny

 

Nejlépe je u rybníka, aneb vodní čarování

Cíl programu – program Nejlépe je u rybníka, aneb vodní čarování představí dětem vodní ekosystémy, vodní skupenství, funkce vody v krajině i její význam pro organismy. Délka programu – 2 hodiny

 

Sedlákovo čarování

Cíl programu - pochopení významu zemědělství a chovu hospodářských zvířat pro člověka, seznámení se s životem na statku, orientace v potravinových a užitkových produktech. Délka programu – 2 hodiny

 

U nás ve včelíně

Cíl programu – pochopení významu včel pro přírodu a člověka, seznámení se se životem včelstva, orientace ve včelích produktech. Délka programu – 2 hodiny

Výukové programy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Tato fotogalerie je prázdná.