Podpořte Den Země 2018

SVĚTA - DÍL 

Srdečně Vás zveme na akci Den Země. Jedná se o celosvětovou ekologickou akci snažící se všem věkovým skupinám ukázat cestu k přírodě, propagovat pozitivní přístup k životnímu prostřední, posilovat pouto mezi dětmi a krajinou, hájit životní  prostředí v našem městě, seznámit děti, mládež, ale také dospělé s  problematikou negativních vlivů člověka na krajinu a zvyšovat tím zájem veřejnosti o životní prostředí. Děti se nenásilnou a zábavnou formou budou seznamovat se základními ekologickými principy a pomocí netradičních výtvarných technik, her, výukových programů si budou prohlubovat smyslové a podprahové vnímání přírodních prvků. Děti pracují s přírodním materiálem, což jim umožňuje zažívat přirozený svět a rozvíjet své smysly.