MEZINÁRODNÍ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

v rámci celosvětové ekologické akce DEN ZEMĚ 2017 na téma Kořeny 
 

 

Podmínky účasti:

Formát fotografií: minimálně A5

Označení všech zaslaných prací: název, jméno autora, věk, kategorie, adresa,e-mail, škola

Adresa zaslání: Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, na ulici Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava 3 (DEN ZEMĚ 2017)

Uzávěrka soutěže: 24. března 2017

Zasláním fotografií souhlasíte s možným užitím této práce pro potřebu Střediska volného času Ostrava-Zábřeh, p. o. Přijímána budou pouze původní díla, která nebyla dosud oceněna v jiných soutěžích! Soutěžní práce se nezasílají zpět.

 

VĚKOVÉ KATEGORIE

F1. kategorie – do 12 let, F2. kategorie od 13 do 18 let, F3. kategorie – nad 18 let

 

O co soutěžíte?

Flash disky, paměťové karty, výtvarný materiál, fotografické papíry, knihy fotografií, encyklopedie, DVD, CD a další věcné ceny.

 

Vyhodnocení:

Vyhodnocení soutěže a předání cen proběhne 20. dubna 2017 na akci Den Země na hlavním pódiu za DK Akord, za nám. SNP v Ostravě-Zábřehu v dopoledních hodinách.

 

Informace:

Lenka Červená, tel: 724 034 750

email: lenka.cervena@svczabreh.cz

www.denzemeostrava.cz, www.svczabreh.cz