Den Země 2011

Den Země 2011 v Ostravě-Zábřehu

Den Země je celosvětová ekologická akce snažící se všem věkovým skupinám ukázat cestu k přírodě, posilovat pouto mezi dětmi a krajinou, hájit životní prostředí v našem městě, seznámit zejména školní děti, mládež, ale také veřejnost s  problematikou negativních vlivů člověka na krajinu a zvyšovat tím zájem veřejnosti o životní prostředí. 

Byly připraveny soutěže s enviromentální tématikou a od ledna 2011 probíhala výtvarná a keramická soutěž „Můj strom“ s výstavou konanou přímo na akci Den Země. Pro děti školního věku a studenty středních škol byla připravena již tradiční fotosoutěž, ale také 1.ročník mezinárodní soutěže GREENFEST- krátký dokumentární film na téma „Život v korunách stromů“. Přímo v den akce byl připraven bohatý doprovodný program ve spolupráci s pedagogy a základními školami obvodu   Ostrava-Jih.  Veřejnost se mohla zúčastnit akcí přímo na Náměstí SNP v Ostravě-Zábřehu, ale i doprovodných akcí, včetně fotosoutěže, které budou probíhaly během jara 2011.

Všechny MŠ, ZŠ a SŠ měly možnost vystoupit se svým doprovodným programem či prezentací své celoroční činnosti přímo na podiu v den akce. Děti navštěvující zájmové útvary SVČ Ostrava-Zábřeh „Keramika Cvrček“, „Barvínek“ a „Máme rádi zvířata“ se aktivně podílely na přípravě akce již od podzimu roku 2010. Pro veřejnost i pro školní mládež bylo od ledna 2011 vyhlášeno několik tvůrčích soutěží a doprovodných akcí.

Na podiu po celou dobu programu probíhal festival zájmové činnosti, studentské hudby a odpoledne koncertní maraton známých hudebních kapel (Camara, Magnolia, Outsiders, Poslední výstřel, Evolution Dejavu a Gentlemen´s Club)

Pro Den Země 2011 byly opět osloveny  zájmové a neziskové organizace působící v oblasti EVVO a prezentace firem zabývajících se EVVO. Byla zastoupena např. OZO Ostrava, Ostravské muzeum, Knihovna města Ostravy, CHKO Poodří, Ostravské městské lesy, Český červený kříž a Městská policie – oddíl prevence, Agentura ochrany přírody a krajiny a mnohé další.

 

15. dubna 2011

„Život v korunách stromů“.

Samostatný program Dne Země přibližuje dětem význam globálního řešení ekologických krizí a problematiku trvale udržitelného rozvoje. Mimo netradiční workshopy, hepeningy, soutěže a ekodílny se jedná především o hudební a taneční produkce na podiu s prezentací činností dětí a mládeže z Ostravy, ale také zahraničních hostů. Všechny MŠ, ZŠ a SŠ mají možnost vystoupit se svým doprovodným programem či prezentací své celoroční činnosti v oblasti EVVO.

Co Vás čeká 15.4.2011?

  • Prezentace ekologických a občanských sdružení
  • Představení pro děti – "Odpadový kabaret OZO Ostrava" ve spolupráci s OZO Ostrava s.r.o.
  • Mezinárodní výstava ekologických fotografií na téma „Život v korunách stromů“
  • Zážitkové aktivity pro děti ve spolupráci s mnoha organizacemi – např. Městskou knihovnou, OZO Ostrava s.r.o., ZOO Ostrava, Městskou policií, Ostravským muzeem a mnoha dalšími.
  • Výtvarné tvůrčí činnosti, ekodílny, informační stánky, výukové programy a workshopy.
  • Vernisáž mezinárodní fotografické soutěže ekologických snímků na téma „Život v korunách stromů“ a výstava u příležitosti výtvarné a keramické soutěže na téma „Můj strom“
  • Na pódiu po celý den hudební a taneční produkce – vystoupení dětí ze zájmových kroužků středisek volného času, festival studentské hudby a přehlídka mladých talentů.
  • Odpolední koncert kapel Outsiders, Magnolia, Poslední výstřel, Camara, Gentlemen´s Club a Evolution Dejavu!!!

Vstup na akci je po celý den ZDARMA !!!

Cílem této akce je seznámit, školní děti, mládež, ale i širokou veřejnost s problematikou negativních vlivů člověka na krajinu a zvýšit zájem veřejnosti o životní prostředí.

                   

       Den Země.jpg (371,6 kB)                           Den Země.doc (97 kB)