MEZINÁRODNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

v rámci celosvětové ekologické akce DEN ZEMĚ 2018 na téma SVĚTA - DÍL

 

Podmínky účasti:

Přijímána budou pouze původní díla, která nebyla dosud publikována ani nebyla přihlášena do jiných soutěží! Povídky je potřeba zaslat elektronicky na adresu: david.strelak@svczabreh.cz. Povídka musí mít nadpis! Na konci povídky je nutné uvést: jméno a věk autora, kategorii, adresu bydliště, telefon na zákonného zástupce, název a adresu školy. Uzávěrka soutěže je 16. března 2018. Zasláním své práce souhlasíte s možným užitím této práce pro potřebu Střediska volného času Ostrava-Zábřeh, p. o. Vítězné práce vyjdou ve sborníku Den Země 2018 SVĚTA-DÍL.

 

VĚKOVÉ KATEGORIE

L1. kategorie – do 15 let, L2. kategorie od 16 do 21 let, L3. kategorie – nad 21 let

 

Technické požadavky:

Elektronická podoba – program Microsoft Word

Rozsah: 3-5 stránek

Písmo: Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5

Nedodržení rozsahu a písma snižuje počet bodů v technické stránce.

 

O co soutěžíte?

Sborník povídek DEN ZEMĚ 2018 SVĚTA-DÍL, knihy, dárkové poukazy do knihkupectví, upomínkové předměty Ostrava a sladké odměny.

 

Vyhodnocení:

Porota hodnotí ve třech kritériích (technickou stránku, myšlenku a celkový dojem). Vyhodnocení soutěže a předání cen se uskuteční 24. dubna 2018 na akci Den Země, která proběhne ve Výukovém areálu Bělský les

Informace: 

Bc. David Střelák, tel: 596 746 062,

e-mail: david.strelak@svczabreh.cz