MEZINÁRODNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

v rámci celosvětové ekologické akce DEN ZEMĚ 2017 na téma Kořeny 

 

Podmínky účasti:

Přijímána budou pouze původní díla, která nebyla dosud publikována ani nebyla přihlášena do jiných soutěží! Povídky je potřebné zaslat elektronicky na adresu: david.strelak@svczabreh.cz. Na konci povídky je nutné uvést: název povídky, jméno a věk autora, kategorii, adresu bydliště, telefon na zákonného zástupce, název a adresu školy. Uzávěrka soutěže je 17. března 2017. Zasláním své práce souhlasíte s možným užitím této práce pro potřebu Střediska volného času Ostrava-Zábřeh,

p. o. Vítězné práce vyjdou ve sborníku Den Země 2017 KOŘENY.

 

VĚKOVÉ KATEGORIE

L1. kategorie – do 15 let, L2. kategorie od 16 do 21 let, L3. kategorie – nad 21 let

 

Technické požadavky:

Elektronická podoba – program Microsoft Word

Rozsah: 3-5 stránek

Písmo: Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5

Nedodržení rozsahu a písma snižuje počet bodů v technické stránce.

 

O co soutěžíte?

Sborník povídek DEN ZEMĚ 2017 – Kořeny, Sborníky povídek, dárkové poukazy do knihkupectví a sladké odměny.

 

Vyhodnocení:

Porota hodnotí ve třech kriteriích (technickou stránku, myšlenku a celkový dojem). Vyhodnocení

soutěže a předání cen proběhne 20. dubna 2017 na akci Den Země, která proběhne ve VýukovémLiterární soutěž.pdf

areálu Bělský les    

 

Informace: Bc. David Střelák, tel: 596 746 062, e-mail: david.strelak@svczabreh.cz