Den Země 2010 - přírodou všemi smysly

22. dubna 2010

 

„Přírodou všemi smysly“

Středisko volného času Ostrava – Zábřeh během měsíce dubna připravilo několik zajímavých akcí u příležitosti oslav Dne Země. Environmentální výchovou a osvětou se naše Středisko zabývá po celý rok, ovšem v dubnu, jakoby s přicházejícím jarem, vše pomyslně vrcholí.

Doprovodné programy

K oblíbeným doprovodným programům, které pořádáme již od začátku dubna patří promítání filmů s ekologickou tématikou nazvané Ekokino 2010, které jsme pro žáky ZŠ Kosmonautů 15 připravili v kostele Ducha Svatého. Pro děti byla dále zorganizována Dětská tisková konference na téma „Co mohu udělat já sám?“ a také odborná beseda s tiskovým mluvčím generálního ředitelství Celní správy na téma mezinárodní úmluvy o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin CITES.

Mezinárodní fotografická soutěž

Součástí oslav Dne Země se u nás již tradičně stává vyhlášení soutěže ekologické fotografie, kterou naše Středisko pořádá ve spolupráci s MDK Koszutka v Katovicích. Do letošního ročníku s názvem „Člověk, součást přírody…?“ se přihlásilo na 150 soutěžících. Ve čtyřech soutěžních kategoriích bylo registrováno a následně vystaveno 194 fotografií. Velkému úspěchu se opět těšily převážně polské děti, ovšem cenu za první místo v černobílé kategorii si odnesla žákyně ZŠ Porubská. Slavnostní vyhlášení a předání hodnotných cen proběhlo 22.4.2010 přímo na podiu Dne Země v Ostravě – Zábřehu a následně 20.5.2010 v polských Katovicích, kam se celá výstava přestěhovala.

Úspěchy výtvarných soutěží

Pro děti všech věkových kategorií naše Středisko vyhlásilo několik výtvarných soutěží na téma Domov pro přírodu, Člověk a příroda a Zelená učebna. Největšímu zájmu se těšila soutěž pro mateřské školy, které se zúčastnilo 62 dětí z 8 mateřských škol. Cena pro vítěze nakonec doputovala do MŠ J. Maluchy v Ostravě – Dubině. Věříme, že děti ze svého úspěchu měly opravdu radost a svou prací potěší nejednoho návštěvníka dětského oddělení Vítkovické nemocnice, kde budou tyto práce vystaveny.

Na realizaci nové Zelené učebny se mohou těšit studenti Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského a Gymnázia.

V rámci Polsko – českých dnů byla také vyhlášena polská výtvarná soutěž plastik na téma Živly. Do soutěže bylo přihlášeno 426 výtvarných prací dětských autorů z Polska a České republiky.

Mezi oceněnými byly také děti navštěvující ekodílnu s názvem Barvínek v SVČ Ostrava – Zábřeh. Slavnostního předání cen a vyhlášení výsledků v sále MDK Koszutka byli přítomni představitelé města Katovic a pro všechny přítomné byl v rámci galavečera připraven zajímavý program.

Všem výhercům a zúčastněným blahopřejeme a doufáme, že se společně již teď těšíme na další ročník.

Fotogalérii naleznete zde.