DEN ZEMĚ 2014

Na téma "JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA"

 

Již sedmým rokem jsme pro vás uspořádali Den Země s podtitulem „Roční období a změny v přírodě“. Akce byla určena pro školní kolektivy a veřejnost městského obvodu Ostrava – Jih. a že bylo co oslavovat..... . Pro všechny účastníky byly připraveny aktivity ve spolupráci s mnoha organizacemi zabývajícími se environmentální a globální výchovou a osvětou,  například OZO Ostrava s.r.o., Městská policie, Knihovna města Ostravy, Celní úřad pro MSK, Správa CHKO Poodří, ZO ČSOP Alces a další. Nechyběla ani pódiová produkce, kde se mimo jiné odehrálo přestavení odpadového kabaretu Ozíci společnosti OZO Ostrava. Dále divadelní EKOBIO pohádka souboru KVOK z Knihovny města Ostravy, prezentace ekologických a občanských sdružení, ekodílny, ekoateliéry a rukodělné činnosti pro děti, a mnoho zajímavých aktivit, soutěží a her, které si připravilo také pořádající Středisko volného času Ostrava - Zábřeh.

Den Země s tímto mottem měl upozornit širokou veřejnost na změny, které nastávají v přírodě během celého roku a zároveň probudit zájem o zachování životního prostředí příštím generacím. 

Těšíme se, že se s vámi uvidíme na akci: DEN ZEMĚ 2015

Výsledky doprovodných soutěží

K příležitosti konání celosvětové akce Den Země, jsme si pro vás připravili několik mezinárodních soutěží. Všem, kteří se zúčastnili děkujeme za zaslané výtvory. Těšíme se na další ročníky mezinárodních soutěží.

 

Mezinárodní literární soutěž

Celkem bylo do soutěže zasláno 22 povídek. Porota: ThLic Césary A. Mizia Dr., starokatolický kněz; Kamil Kozelský, autor fantasy povídek a účastník CKČ; Mgr. Monika Mamulová, učitelka českého jazyka na ZŠ.

Kategorie L1 - do 15 let

1. místo -  neuděleno

2. místo -  Vlasta Matějková, Ostrava, 13 let

3. místo -  Petr Válka, Hradec Králové, 11 let

Kategorie L2 - od 16 do 21 let

1. místo - Martin Vavrečka, Písek, 21 let

2. místo -  Petra Holčapková, Ostrava, 17 let

3. místo - neuděleno

Kategorie L3 - nad 21 let

1. místo -  Jan Sýkora, Kladno, 56 let

2. místo -  Martin Kropský, Černá Voda, 33 let

3. místo -  David Lihotský, Jeseník, 39 let

Mezinárodní soutěž výtvarná a keramická

Porotkyně: Mgr. Zuzana Hladíková - pedagog SVČ Ostrava-Zábřeh, výtvarná výchova; Martina Šamajová -studentka Ostravská univerzita v Ostravě (obor Výtvarná výchova).

Výtvarná část soutěže

1. kategorie (4-5 let).

1. místo -  Nikola Kubíčková, 5 let, ZÚ Výtvarný ateliér, SVČ Ostrava-Zábřeh

2. místo -  Antonín Sadílek, 5 let, výtvarný kroužek „Zdeňka“, Kladno

3. místo -  Sára Kováčová, 5 let, ZÚ Barvínek, SVČ Ostrava-Zálom

2. kategorie (6-8 let)

1. místo -  MŠ P. Lumumby 14, Ostrava, T. Kucharčíková, A. Krupová, M. Rácz, P. Novák, 6 let

2. místo -  Ágnes Kalvarová, 6 let, ZÚ Výtvarný ateliér, SVČ Ostrava-Zábřeh

3. místo -  Kateřina Šamajová, 6 let, MŠ Maluchy Ostrava-Dubina

3. kategorie (9-11 let)

1. místo -  Zuzana Gerstnerová, 11 let, Gymnázium Krnov

2. místo -  Jiřina Harapesová, 10 let, Výtvarný kroužek „Zdeňka“, Kladno

3. místo - Eliška Zemnačíková, 9 let, ZÚ Výtvarný ateliér SVČ Ostrava-Zábřeh

4. kategorie (12-15 let)

1. místo -  Markéta Strýčková, 15 let, Gymnázium Krnov

2. místo -  Jakub Osadník, 12 let, Gymnázium Krnov

3. místo - Gabriela Zuntová, 13 let, ZÚ Výtvarný ateliér SVČ Ostrava-Zábřeh

Cena poroty

J. Myslikovjan, MŠ Adamusova, Ostrava, kroužek Šikulky

MŠ A. Pavlase Ostrava-Dubina, třída Včeličky

ZŠ Chrujkinova – Kovalski, Šlapáková, Reiznerová, Petrová

Keramická část soutěže

1. místo -  Markéta Kanalíková, 11 let, ZÚ Keramika, SVČ Ostrava-Dubina

2. místo -  Nela Michalíková, 11 let, ZÚ Keramika, SVČ Ostrava-Dubina

3. místo - Kristýna Gurská, 11 let, ZÚ Keramika, SVČ Ostrava-Dubina

Mezinárodní soutěž krátkého animovaného/hraného filmu GREENFEST

1. místo -  Kamila Vybíralová, Střední umělecká škola Ostrava

2. místo -  Zuzana Čupová, Střední umělecká škola Ostrava

3. místo -  kolektiv 5. A, ZŠ Karasova 6, Ostrava, K. Balážová, M. Balážová, P. Bongiloj, P. Libiš

Mezinárodní fotografická soutěž

1. místo -  Julie Petrůjová, 13 let