DEN ZEMĚ 2014

Na téma "JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA"

 

Již sedmým rokem jsme pro vás uspořádali Den Země s podtitulem „Roční období a změny v přírodě“. Akce byla určena pro školní kolektivy a veřejnost městského obvodu Ostrava – Jih. a že bylo co oslavovat..... . Pro všechny účastníky byly připraveny aktivity ve spolupráci s mnoha organizacemi zabývajícími se environmentální a globální výchovou a osvětou,  například OZO Ostrava s.r.o., Městská policie, Knihovna města Ostravy, Celní úřad pro MSK, Správa CHKO Poodří, ZO ČSOP Alces a další. Nechyběla ani pódiová produkce, kde se mimo jiné odehrálo přestavení odpadového kabaretu Ozíci společnosti OZO Ostrava. Dále divadelní EKOBIO pohádka souboru KVOK z Knihovny města Ostravy, prezentace ekologických a občanských sdružení, ekodílny, ekoateliéry a rukodělné činnosti pro děti, a mnoho zajímavých aktivit, soutěží a her, které si připravilo také pořádající Středisko volného času Ostrava - Zábřeh.

Den Země s tímto mottem měl upozornit širokou veřejnost na změny, které nastávají v přírodě během celého roku a zároveň probudit zájem o zachování životního prostředí příštím generacím. 

Těšíme se, že se s vámi uvidíme na akci: DEN ZEMĚ 2015