Podpořte Den Země 2018

SVĚTA - DÍL

Srdečně zveme Vaši školu k aktivní účasti na jeho konání a velice vítáme jakoukoliv možnost spolupráce na jeho přípravě a samotné realizaci. Nabízíme zázemí a materiální zajištění pro prezentaci Vaší školy přímo na akci, možnost pódiového vystoupení dětí z Vaší školy v rámci programu, či účast na doprovodných akcích, jako jsou ekodílny, workshopy, tiskové konference, besedy a promítání ekologických snímků pro děti všech věkových kategorií. Všechny tyto aktivity jsou nabízeny zcela zdarma.

Den Země je celosvětová ekologická akce snažící se všem věkovým skupinám ukázat cestu k přírodě, propagovat pozitivní přístup k životnímu prostřední, posilovat pouto mezi dětmi a krajinou, hájit životní  prostředí v našem městě, seznámit zejména školní děti, mládež, ale také veřejnost s  problematikou negativních vlivů člověka na krajinu a zvyšovat tím zájem veřejnosti o životní prostředí. Děti se nenásilnou a zábavnou formou budou seznamovat se základními ekologickými principy a pomocí netradičních výtvarných technik, her, výukových programů si budou prohlubovat smyslové a podprahové vnímání přírodních prvků. Děti pracují s přírodním materiálem, což jim umožňuje zažívat přirozený svět a rozvíjet své smysly.