Oblíbené Ekokino

Další velmi oblíbenou doprovodnou akcí v rámci aktivit Dne Země je Ekokino. Jedná se o promítání krátkých dokumentárních filmů s ekologickou a přírodopisnou tématikou. Akce je určena dětem jak z mateřských tak základních i středních škol. Programově se dá Ekokino zaměřit buď na mladší děti (ekopohádky) nebo starší děti. V krátkých besedách mezi jednotlivými snímky děti probírají ekologické problémy, které vidí samy kolem sebe, nebo rozebírají téma jednotlivých dokumentů. Filmy dětem přibližují nejrůznější ekologické problémy a důležitost jejich řešení v rámci ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Promítání probíhá, již tradičně, ve velice atraktivním prostředí pastoračního sálu v kostele Ducha Svatého v Ostravě - Zábřehu.