Prezentace vlastní činnosti

Všem MŠ, ZŠ i SŠ nabízíme možnost stát se partnerskou organizací při pořádání Dne Země a to prezentací své činnosti v oblasti enviromentální osvěty a výchovy, i jiných mimoškolních a volnočasových aktivit dětí. Naše Středsiko volného času, p.o., jakožto hlavní organizátor akce, Vám nabízí technické a materiální zabezpečení pro prezentaci Vaší činnosti na samotné akci.

V případě Vašeho zájmů, nebo pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

Přihláška - Den Země 2016.xls (646 kB)

Prezentace vlastní činnosti