VÝTVARNÁ A KERAMICKÁ SOUTĚŽ

v rámci celosvětové ekologické akce DEN ZEMĚ 2017 na téma Kořeny 
 

 

Podmínky účasti:

Formát prací: minimálně A4, maximálně A2

Formát keramických prací: libovolný

Technika: libovolná

Označení všech zaslaných prací: název, jméno autora, věk, kategorie, adresa, e-mail, škola

Adresa zaslání: Střediska volného času Ostrava-Zábřeh, na ulici Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava 3 (DEN ZEMĚ 2017)

Uzávěrka soutěže: 24. března 2017

Zasláním práce souhlasíte s možným užitím této práce pro potřebu Střediska volného času Ostrava-Zábřeh, p. o. Přijímána budou pouze původní díla, která nebyla dosud oceněna v jiných soutěžích! Soutěžní práce se nezasílají zpět.

 

VĚKOVÉ KATEGORIE

1. kategorie  4 - 6 let, 2. kategorie 7 - 8 let, 3. kategorie  9 - 11 let, 4. kategorie  12 - 15 let

 

O co soutěžíte?

Výtvarný materiál, hry, knihy s výtvarnou tematikou, encyklopedie, DVD, CD a další věcné ceny.

 

Vyhodnocení:

Vyhodnocení soutěže a předání cen proběhne 20. dubna 2017 na akci Den Země na hlavním pódiu za DK Akord, za nám. SNP v Ostravě-Zábřehu v dopoledních hodinách.

 

Informace:

Lenka Červená, tel: 724 034 750

email: lenka.cervena@svczabreh.cz

www.denzemeostrava.cz, www.svczabreh.cz